Information Technology Blockchain CÔNG CỤ & KỸ NĂNG DÀNH CHO BUSINESS ANALYST

CoursesCÔNG CỤ & KỸ NĂNG DÀNH CHO BUSINESS ANALYST

Khoá học sẽ cung cấp các kỹ năng cần có cho một chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (PTNV) và những kỹ thuật cùng công cụ sử dụng trong Phân tích nghiệp vụ phần mềm (PTNVPM). Với việc sử dụng các hình ảnh minh hoạ graphic trong xuyên suốt video bài giảng, tin chắc rằng khoá học sẽ bổ ích cho bạn và giúp bạn phát triển hơn trong nghề PTNV này.

| 0
RegisterActivation code

28:49  

Mọi cấp độ

  

- Khái quát về Chuyên viên PTNV

- Kỹ năng dành cho Chuyên viên PTNV

- Kỹ thuật và công cụ thường dùng trong PTNVPM

  

Course description

  - Khái quát về Chuyên viên PTNV

  - Kỹ năng dành cho Chuyên viên PTNV

  - Kỹ thuật và công cụ thường dùng trong PTNVPM

Course Requirements

  • Trang bị máy tính/ smartphone/ tablet,… kết nối mạng internet.

  • Biết cách sử dụng máy tính và internet.

  • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin.

Target audience

  • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

  • Sinh viên năm 3, năm 4, nhân viên văn phòng thuộc lĩnh vực CNTT hoặc các lĩnh vực khác...

  • Những người có đam mê về Phân tích nghiệp vụ, muốn trở thành Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp.

Course objectives

  Khoá học sẽ giúp học viên:

   • Biết được các kỹ năng mà 1 chuyên viên PTNV cần có.
   • Áp dụng các kỹ thuật vào PTNV.
   • Sử dụng được các công cụ hỗ trợ cho PTNV
Curriculum For This Course

Rating

0.0

Detail

0
0
0
0
0

Lecturer

Other Courses You might like